خدمات درمانگاه
1

21 دی 1402
جراحی لثه
جراحی لثه

 

21 دی 1402
ایمپلنت
تعداد ایمپلنت های دندانی هر ساله در حال افزایش است و کیفیت زندگی بسیاری از افراد را بهبود می بخشد. با این حال ایمپلنت و بافت های اطراف آن به همان اندازه دندان طبیعی و حتی کمی بیشتر نیاز به مراقبت دارد.

 

21 دی 1402
دندانپزشکی اطفال
به سلامت بهداشت دهان و دندان کودکانمان از همین حال اهمیت دهیم

 

21 دی 1402
درمان ریشه

 

21 دی 1402
ترمیمی

 

21 دی 1402
پروتز

 

29 آبان 1402
جراحی دهان و دندان
جراحی دهان و دندان طیف وسیعی از درمان ها را در بر می گیرد

 
1