برنامه شیفت کاری دندانپزشکان درمانگاه دندانپزشکی حضرت زهرا (س)

1403/1/16 0:0

ایام هفته

نام دندانپزشک

ساعت

شنبه

آقای دکتر نقشی زادیان

آقای دکتر شاپوری

آقای دکتر ریاض

خانم دکتر پورطهماسبی

آقای دکتر نقشی زادیان

9:30 - 12:30

10 - 14

13 - 20

14 - 20

15 - 17

یکشنبه

آقای دکتر نقشی زادیان

آقای دکتر شاپوری

آقای دکتر ریاض

خانم دکتر صادقی

خانم دکتر کمالوندی

آقای دکتر نقشی زادیان

9:30 - 12:30

10 - 14

13 - 20

14 - 20

14 - 19

15 - 16

دوشنبه

آقای دکتر نقشی زادیان

خانم دکتر پورطهماسبی

آقای دکتر نقشی زادیان

9:30 - 12:30

10 – 20

15 - 17

سه شنبه

آقای دکتر نقشی زادیان

آقای دکتر شاپوری

آقای دکتر ریاض

خانم دکتر صادقی

خانم دکتر کمالوندی

آقای دکتر نقشی زادیان

9:30 - 12:30

10 - 14

13 - 20

14 - 20

14 - 19

15 - 16

چهارشنبه

آقای دکتر نقشی زادیان

آقای دکتر شاپوری

خانم دکتر پورحیدری

آقای دکتر نقشی زادیان

9:30 - 12:30

10 - 14

14 - 20

15 - 17

پنجشنبه

خانم دکتر پورحیدری

خانم دکتر پورطهماسبی

10 - 17:30

10 - 17:30


تاریخ بروز رسانی:   17 ارديبهشت 1403

تعداد بازدید:   ۴۱

 


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 


چاپ