برنامه شیفت کاری دندانپزشکان درمانگاه دندانپزشکی حضرت زهرا (س)

پنجشنبه 16 فروردين 1403

ایام هفته نام دندانپزشک ساعت
شنبه آقای دکتر نقشی زادیان
آقای دکتر شاپوری
آقای دکتر ریاض
خانم دکتر پورطهماسبی
آقای دکتر نقشی زادیان
9:30 - 12:30
10 - 14
13 - 20
14 - 20
15 - 17
یکشنبه
آقای دکتر نقشی زادیان
آقای دکتر شاپوری
آقای دکتر ریاض
خانم دکتر صادقی
خانم دکتر کمالوندی
آقای دکتر نقشی زادیان
9:30 - 12:30
10 - 14
13 - 20
14 - 20
14 - 19
15 - 16
دوشنبه
آقای دکتر نقشی زادیان
خانم دکتر پورطهماسبی
آقای دکتر نقشی زادیان
9:30 - 12:30
10 – 20
15 - 17
سه شنبه
آقای دکتر نقشی زادیان
آقای دکتر شاپوری
آقای دکتر ریاض
خانم دکتر صادقی
خانم دکتر کمالوندی
آقای دکتر نقشی زادیان
9:30 - 12:30
10 - 14
13 - 20
14 - 20
14 - 19
15 - 16
چهارشنبه
آقای دکتر نقشی زادیان
آقای دکتر شاپوری
خانم دکتر پورحیدری
آقای دکتر نقشی زادیان
9:30 - 12:30
10 - 14
14 - 20
15 - 17
پنجشنبه
خانم دکتر پورحیدری
خانم دکتر پورطهماسبی
10 - 17:30
10 - 17:30


تاریخ بروز رسانی:   28 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۱۰۸

 


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 


چاپ