پلاک

1

3 فروردين 1403
جرم دندان و تصورات غلط
حفظ بهداشت دهان و دندان در خانه، از جمله مسواک زدن منظم، نخ دندان کشیدن و استفاده از دهانشویه، برای جلوگیری از ایجاد پلاک و جرم در بین جلسات دندانپزشکی بسیار مهم است. این مقاله به شما کمک خواهد کرد که چطور با مراقبت از دندان های زیبای خود از تخریب آن در اث ...

 
1