آیا برای ویزیت هزینه باید پرداخت کنم؟


در صورتی که شما از بیماران قدیمی درمانگاه باشید نیاز به پرداخت ویزیت و حق مشاوره نمی باشد.
پرداخت ویزیت مختص بیماران محترمی است که برای بار اول به درمانگاه مراجعه نموده اند.


تعداد بازدید:   ۸۳

برگشت