چه زمانی باید مسواک کودک را تعویض نمود؟


بنا به توصیه دندانپزشکان بهتر است این تعویض هر ٣ ماه یکبار انجام گیرد. با توجه به اینکه ممکن است فرزند دلبندتان مسواک را جویده و شکل ظاهرى مسواک تغییر یابد، ممکن است هرچه زودتر نیاز به تعویض مسواک باشد.

تعداد بازدید:   ۸۵

برگشت