روش های مختلف مسواک زدن چیست؟


- روش اسکراب (horizontal scrub method)
- روش رول (rolling method)
- روش باس (bass method)
- روش باس تغییر یافته (modified bass method)
- روش استیلمن (stillman method)
- روش استیملن تغییر یافته (modified stillman method)
- روش فونس (fones method)
- روش چارتر (charters method)

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر "روش های صحیح مسواک زدن" را در سایت سرچ نمائید.


تعداد بازدید:   ۷۹

برگشت