دندان

1

3 فروردين 1403
جرم دندان و تصورات غلط
حفظ بهداشت دهان و دندان در خانه، از جمله مسواک زدن منظم، نخ دندان کشیدن و استفاده از دهانشویه، برای جلوگیری از ایجاد پلاک و جرم در بین جلسات دندانپزشکی بسیار مهم است.

 

21 دی 1402
دندانپزشکی اطفال
به سلامت بهداشت دهان و دندان کودکانمان از همین حال اهمیت دهیم

 

29 آبان 1402
جراحی دهان و دندان
جراحی دهان و دندان طیف وسیعی از درمان ها را در بر می گیرد

 
1